تفاوتها و تشابهات حکومت آخوندها با حکومت فرعون و يزيد و بنی اميه و بنی عباس و محمدرضا شاه

14 12 2009

در وقايع پس از انتخابات که منجر به پيروزی ظاهری احمدی نژاد شد يکی از دوستانم را ديدم که از گروه جنبش سبز بود و با شور و شوق عجيبی داشت برای ديگران تعريف می کرد که اعمال و رفتار حکومت آخوندها مانند حکومتهای بنی اميه و بنی عباس است من به آن دوست عزيز گفتم برادر من , انسان بايد هميشه جانب انصاف را رعايت کند درست است که شيعه ها از خلفای بنی اميه و بنی عباس متنفرند ولی اگر اندکی منصف باشی می فهمی که آنها نکات مثبتی هم داشته اند نکاتی که آخوندها فاقد آنند و فقط در برخی موارد مانند آنها هستند و هم اينک برای ساير دوستان عزيزم در جنبش سبز اين تفاوتها و شباهتها را می نويسم و از آقای شريعتمداری رييس شب نامه کيهان مصرانه خواهش می کنم اگر اين مطالب دروغ است بيايند و پاسخ من را بدهند ( البته هر قدر پاسخ پاليزدار را دادند پاسخ من را هم می دهند )

 1. محمد رضا شاه در يکی از سخنرانی های خود در اوج بحران توده ايها و مجاهدين خلق گفته بود : هر کس از زندگی کردن در اين کشور و در شرايط ما ناراحت است بيايد ما برای او پاسپورت صادر می کنيم و هزينه سفر او را هم می دهيم به هر کشوری که خواست برود ! ولی هم اينک اگر کسی مخفيانه و با هزينه خودش از ايران فرار کند سربازان بدنام امام زمان در وزارت اطلاعات می روند خارج و او را داخل گونی می کنند و به کشور باز می گردانند ! اگر هم نشد او را همانجا ترور می کنند !
 2. آخوندها می گويند معاويه در غذای مخالفينش سم می ريخته ( اگر بتوان به گفته برخی مورخين اعتماد کرد که اما و اگرها در اينجا بسيار است به عنوان مثال چرا معاويه حضرت علی را مسموم نکرد يا اينکه می گويند امام حسن را زن ايشان به فرمان معاويه مسموم کرد ولی مگر شما نمی گوييد امامان علم غيب دارند ؟ اين که يک نوع خودکشی می شود ! ) به جز جريان قتلهای زنجيره ای شواهد بسياری در دست است که وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه در غذای مخالفين خود سم می ريزند ( حتی در غذای برخی از نويسندگان اهل سنت در داخل کشور ) کسانی که با نوشته های من ( عليرضا حسينی ) آشنايي دارند از شدت عشق و علاقه و ايمان من به قرآن و پيامبر و حضرت علی(ع) آگاهی دارند من به همه اينها قسم ياد می کنم که با دو گوش خودم از يک نفر که در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بود شنيدم که می گفت ما در يک موضوع خاص ( برای لو نرفتن خودم نمی توانم جريان را باز کنم ) به جاسوس خودمان يک نوع سم مهلک داديم تا داخل غذای شخص مورد نظر بريزد ! ! !
 3. خلفای بنی عباس و بنی اميه با همه علاقه ای که به پر کردن بيت المال داشته اند هيچگاه از مردم خمس ( در غير مورد غنائم ) نمی گرفته اند چون چنين چيزی در سنت پيامبر نبوده و نگرفتن آن هم ظلم به اهل بيت محسوب نمی شده ! ! ! ولی آخوندها ساليانه ميلياردها تومان از اين طريق باطل , مردم را سرکيسه می کنند ! و اين در حالی که در حکومت ولايت وقيح , هزار و يک نوع ماليات هم پرداخت می شود !
 4. تمامی مورخين به اين نکته معترفند که عصر خلفای بنی عباس , عصر انفجار اطلاعات و ترجمه و انتشار کتب مختلف مسلمانها و حتی فلاسفه يونان بوده است و اينکه خلفای بنی عباس در ريخت و پاش پول در خصوص زمينه های علمی و فلسفی يد طولايي داشته اند . ولی عصر حکومت آخوندها عصر فيلتر کردن 80 درصد سايـتهای اينترنتی و سانسور کتابها و مجله ها و . . . است . و زندانی کردن روزنامه نگاران و ترور نويسندگان و . . . ( البته به جز دوران رياست جمهوری آقای خاتمی )
 5. ما مرتب در کتب شيعه به اين موضوع بر می خوريم که آقا ! علمای اهل سنت آمدند علمای مسيحی آمدند و . . . . آمدند و در حضور خليفه با امام ما مناظره کردند و امام بر آنها پيروز شد . ولی در حکومت ضد دينی آخوندها , آقای رفسنجانی که از خود آقايان است اجازه ندارد بعد از انتخابات هم بيايد و در صدا و سيما از خودش دفاع کند . براستی شما آخوندها که اينقدر دستتان پر است چرا يک مناظره ( خارج از تيغ ولايت و در خارج کشور ) با علمای اهل سنت برگزار نمی کنيد و به طور مستقيم برای مردم داخل کشور پخش نمی کنيد ؟ تا حقانيت خودتان را بهتر ثابت کنيد !
 6. يزيد وقتی کاروان اسرا وارد شام شدند و پس از سخنان حضرت زينب و امام سجاد , متوجه اشتباه بودن کار ابن زياد شد برای همين او را لعنت می کند ( و از آن تاريخ به بعد روابط آن دو نيز تيره می شود ) و چندين برابر اموال غارتی را به کاروان اسراء بر می گرداند و هرگاه سفره می انداخته اند امام سجاد را کنار خود می نشانده و می گفته من دستور اين کار را نداده بودم و ابن زياد سرخود اينکار را کرد ( قرينه محکم بر صحت اين حرف يزيد اين سخن امام حسين است که مرتب از عمر سعد می خواسته به او اجازه دهند که به شام بروند و خودشان با يزيد , مساله را حل کنند ) ولی ما از ولی فقيه يک بار هم نشنيديم که از ماجرای قتلهای زنجيره ای اظهار تاسف کنند ! اين که سهل است ما از هيچ آخوندی به عمرمان کلمات ببخشيد اشتباه کردم معذرت می خواهم را نشنيدايم !
 7. يکی از شباهتهای بسيار تعجب انگيز حکومت آخوندها عموما و حفاظت اطلاعات سپاه و شب نامه کيهان و اخبار 8:30 خصوصا در اينجاست که آنها برای تخريب دشمنان خود از همان روش مشرکين مکه استفاده می کنند . براستی آيا خنده دار نيست ميرحسين موسوی را عامل بيگانه بدانيم ( و اين در حالی است که يکی از محققينی که در باره احمدی نژاد تحقيق کرده بود با تعجب می گفت : من هر چه جستجو کردم متوجه نشدم احمدی نژاد از سال 68 تا 71 کجا بوده و چه می کرده ؟ ! ! ! ) منتظری و طاهری که فرزندان خود را برای انقلاب دادند و خودشان در زندانهای شاه شکنجه شدند شيخ گمراه و ابوموسی اشعری شدند ! خاتمی مفسد فی الارض شد ! بنی صدر شد منافق ! آيت اله لاهوتی در زندان ( بر اثر خوردن سم ! ) سکته کرد و مُرد ! بازرگان و طالقانی شدند ليبرال و غربزده و طرفدار آمريکا و سرمايه داری ! علامه برقعی و مصطفی حسينی طباطبايي شدند وهابی و . . . دقيقا روش مانند روش کفار مکه : اين محمد مجنون است ! ساحر است ! کذاب است ! داستانسراست ! او می خواهد بين ما اختلاف و تفرقه بيندازد ! و در نتيجه پيامبر مجبور می شوند به مدينه هجرت کنند دقيقا اتفاقی که هم اينک دارد می افتد و هر کسی که دستش به دهنش می رسد يا متخصص و نابغه است فرار را بر قرار ترجيح می دهد و از ايران می گريزد !
 8. آقايان به خصوص آقای خامنه ای و شب نامه کيهان , در حد وقاحت آوری , قياس و تشبيهات فراوانی , بين وقايع صدر اسلام و حکومت خودشان برقرار می کنند که مثلا منتظری , شيخ گمراه است و آقا مثل علی مظلوم است و احمدی نژاد , مالک اشتر است و ميرحسين موسوی و کروبی , طلحه و زبيرند و . . . سئوال من اينجاست : چرا ماجرای برکناری آقای منتظری و همکاری آقای خامنه ای و رفسنجانی در اين خصوص را به ماجرای ( البته خيالی ! ) عزل حضرت علی از خلافت با همکاری ابوبکر و عمر تشبيه نمی کنيد ! البته به قول معروف , پيچش دست خودشان است . . . .
 9. هر چند خطبه فدکيه يک خطبه جعلی است ولی از باب مخاصمه : حضرت فاطمه اجازه داشت در حضور همه اينچنين به ابوبکر بتازد آيا کسی می تواند در ايران عليه رهبر خطبه بخواند ! ( به ياد آن وبلاگ نويس بدبختی افتادم که به اعدام محکوم شد ! ! )
 10. ما می دانيم مردم شام در زمان خلافت بنی اميه و مردم بغداد در زمان خلافت بنی عباس در اوج رفاه و ثروت بوده اند ولی مردم ايران هم اينک در اوج فقر و بدبختی هستند ( تازه هنوز يارانه ها را هم حذف نکرده اند به شما قول می دهم مانند تمام کارهای احمقانه ديگرشان اين قانون درست و خوب را غلط اجرا می کنند ) بنی عباس هر قدر هم بد بودند لااقل برای مردم خودشان خوب بوده اند !
 11. آخوندها به انتخابات آزاد سقيفه که با حضور سران انصار و مهاجرين برگزار شد زياد گير می دهند سئوال من اينجاست چرا رهبر بايد توسط يک مشت آخوند درباری دست راستی مورد تاييد همان رهبر ( که از فيلتر شورای نگهبان منتخب همان رهبر ! گذشته ) انتخاب شود ؟
 12. آخوندها به خليفه دوم حضرت عمر ابن خطاب , گيرهای بچه گانه زيادی می دهند يکی از اين گيرها انگ بدعت است . البته ما می دانيم که حضرت عمر در زمان خلافت خود و در اوج اقتدارش بارها از مردم مدينه درخواست داشته که آيه ای را که از رسول خدا شنيده و مربوط به رجم پيرمرد و پيرزن زناکار است را داخل قرآن کند ولی مردم قبول نمی کنند چون او بايد يک شاهد ديگر هم می آورده ! حال چگونه مردم اجازه داده اند اين عمر , اينهمه بدعت وارد دين کند و خلافت را غصب کند و دختر پيامبر را بکشد ! من که نفهميدم ! اکنون بياييم سراغ آخوندها ما می دانيم وظيفه اصلی شورای نگهبان , ابطال قوانين خلاف اسلام و شرعی است که مجلس به تصويب رسانده باشد . تا اينجا بسيار عالی ! اکنون می دانيد وظيفه مجمع تشخيص مصلحت چيست ؟ تصويب قوانين خلاف شرع مجلس ! که شورای نگهبان رد کرده ! به همي راحتی ! براستی کشور که ديگر در شرايط خاص و بحرانی نيست که نياز به مصلحت باشد ! البته 30 سال است که هر کس خواست جيک بزند بر سر او فرياد زدند ساکت باش منافق وهابی آمريکايي بی دين در اين شرايط حساس ! 30 سال است همژشه شرايط حساس و بحرانی بوده . البته وقتی حکومت دست عده ای احمق احساساتی ماجراجو باشد هميشه شرايط , حساس و بحرانی است !
 13. خلفای راشدين و بنی اميه و بنی عباس برابر نص صريح قرآن , هيچگاه وارد معاملات تجاری با دول کافر و مشرک نمی شده اند و حتی به آنجاها لشکر کشی هم می کرده اند ولی اکنون يک سر آقايان در روسيه است سر ديگر در چين ! پای ديگر در کوبا دست ديگر در کره شمالی و . . . و بزرگترين دشمنان ما هم کشورهای همسايه , چون سنی هستند !
 14. همه خلفا بر وسعت سرزمينهای اسلامی اضافه می کرده اند ولی در زمان حضرات , مقدار زيادی از دريای خزر بر باد فنا رفت !
 15. به شهادت تاريخ , حضرت ابوبکر و عمر به هيچيک از اعضای قبيله خود هيچ سمتی نمی دهند و حتی عمر اعلام می کند اگر کسی از اعضای خانواده او مرتکب خلافی شد دو برابر ديگران مجازات می شودهيچ کجای تاريخ هم نمی توانيد پيدا کنيد که آن دو نفر ذره ای از بيت المال حتی به عنوان حقوق برداشته باشند ! وقتی پسر عمر , شراب می خورد برای اينکه به ديگران بفهماند با کسی شوخی ندارد دستور می دهد به او دو برابر حد شرعی , شلاق بزنند که فرزند او زير شلاق می ميرد ! حالا آيا در حکومت آخوندها چنين عدالت و قاطعيتی در اجرای احکام وجود دارد؟*
 16. سئوالی از رييِس شب نامه کيهان : اگر داماد آقای خاتمی يا ميرحسين موسوی در جريان جنگ به عراق فرار می کردند و وقتی مردم ما داشتند دسته دسته کشته می شدند با رسانه های آمريکا و اسراييل مصاحبه می کردند آقای احمدی نژاد و همين روزنامه خوارجی کيهان چها که نمی کردند ! ( منظورم فرار علی تهرانی , داماد آقای خامنه ای به عراق است ! )
 17. پيامبر اکرم به محض تثبيت موقعيت خودشان , پيکهای حسن نيتی به کشورهای اطراف گسيل می دارند ولی وقتی انقلاب پيروز می شود و آقايان بازرگان و منتظری و . . .به آقای خمينی می گويند رسم است در چنين مواقعی , هياتهای حسن نيت به کشورهای همسايه اعزام کرد ايشان که سرمست از پيروزی ظاهری است با خشم می گويد : غلط کرده اند ما می خواهيم حکومت آنها را هم ساقط کنيم و انقلابمان را به آنجا هم صادر کنيم و نتيجه کار اقای ريگی می شود در بلوچستان و انقلابی که صادر که نشد هيچ دست کم و علی قول خود آقايان 14 ميليون نفر , مخالف در داخل دارد ( به جز 6 ميليون نفری که از همه زرنگتر بودند و اصلا رای ندادند ! ) آن عده ای هم که به احمدی نژاد رای دادند برای پول بود و وعده ها توخالی ! وفقط عده معدودی به خيال واهی اسلام به او رای دادند ! که دو روز بعد با انتخاب مشايي فهميدند چه کلاه گشادی سرشان رفته !
 18. حضرت موسی (ع) در حال قدم زدن در قاهره بودند که يک نفر سراسيمه کنان می آيد و به ايشان می گويد : فرار کن که می خواهند به خاطر آن سربازی که ديروز کشتی تو را محاکمه و اعدام کنند و حضرت موسی فرار می کند ! اين يعنی اينکه حتی بچه فرعون ( موسی ) هم در برابر قانون با ديگران مساوی بوده ! درس ديگر : وقتی موسی و برادرش وارد قصر فرعون می شوند اول : او را راه می دهند و او می تواند وارد شود ( نمی گويند تو چوپان را چه به شاه ! ) دوم : فرعون از او دليل و مدرک می خواهد ! سوم اينکه با اينکه قدرت داشته که موسی را زندانی کند يا ترور کند يا داخل غذای او سم بريزد ! هيچ کدام اينکارها را نمی کند ! اکنون سئوال من اينجاست آيا حکومت آخوندها هم بر همين منوال است ؟ تنها تعجب من در اينجاست که چرا خداوند در قرآن فرموده روز قيامت فرعون و آل او را در اشد عذاب وارد می کند و اين در حالی است که اکنون روحانيون در ايران روی فرعون و يزيد و مغول و . . . را سفيد کرده اند .
 19. در انتها ذکر اين نکته را بر خود واجب می دانم که تعداد قابل توجهی از روحانيون و طلبه ها در ايران دلشان از دست حکومت و رفتارهای احمقانه آقايان خون است ( نمونه بارز آن آقايان دستغيب , منتظری , صانعی , بيات و . . . ) پس خواهش می کنم برادران و هموطنان من با خواندن اين مطالب برای روحانيون دردسر و مشکل درست نکنند روزی در کوچه چند جوان جاهل لاابالی داشتند يک روحانی را اذيت می کردند من به آنها گفتم : احمق ها اگر اين روحانی , دزد و خلافکار بود الان سوار يک بنز آخرين مدل شده بود و شما به گرد او هم نمی رسيديد !

 


 

* اسناد و مدارک تاریخی و همچنین شهادت فرزند دیگر امام عمر (رض) نشان میدهد که این داستان ساختگی است و برای رعایت امانت در وبلاگ قرار داده شده است. مراجعه کنید به کتاب سيماي صادق فاروق اعظم عمر بن خطاب رضي الله عنه، فصل هجدهم (نبوغ اخلاقي اميرالمؤمنين)، بخش یازدهم، صفحات 761 تا 771. در آنجا مستندات کافی ارائه شده است.

Advertisements

کارها

اطلاعات

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: