ولایت

16 11 2012

ولایت ، ننگ هفتاد و دو ملت
ولایت ، زنگ ناقوس جهالت

ولایت ، منشاء ظلم و جنایت
ولایت ، منبع کفر و ضلالت

ولایت ، مظهر یک شرک ناب است
ولایت ، ابر و توحید ، آفتاب است

ولایت ، حقه ای از راه دین است
ولایت ، دشمن شرع مبین است

ولایت ، تیره ای از جنس روباه
فریبی پشت دین در گاه و بیگاه

ولایت ، تا که احساس خطر کرد
به خود لرزید پس دین را سپر کرد

به روی نیزه ، قرآن را عَلَم کرد
حقیقت را به مسلخ ، پا قلم کرد

به نیروی خوارج های احمق
ولایت کرد ، حق را از وسط شق

دهِ ماهِ محرم شد نُهِ دِی
دوباره شد سر حق بر سر نی

نُهِ دیماه ، روز جهل دینی
فریب عده ای نا اهل دینی

نُهِ دیماه ، ننگ ملت ما
فساد بیشتر ، با ذلت ما

نُهِ دیماه ، شد تاریخ تکرار
دوباره کوفه و افکار بیمار

دوباره ترس مردم از حکومت
دوباره بی کس و تنها عدالت

حکومت ، شاد شد روز نُهِ دی
ز جهل تو سر حق بر سر نی

نُهِ دیماه ، تهران کربلا شد
سپاه جهل ، مثل سگ ، رها شد

نُهِ دیماه ، مُهر رو سیاهی
به پای مذهب ظلم و تباهی

دوباره ظلم شد پیروز میدان
دوباره شاد شد انصار شیطان

ولی را حیله ها در آستین است
اگر چه جای مُهرش بر جبین است

اگر مذهب ، خرافات است ایدوست
ولایت ، گند آفات است ایدوست

ولایت ، وصله ای ناجور در دین
بتی بر محور اندوه و نفرین

بزن شمشیر بر قرآن علی وار
خوارج را بکش با ذهن هشیار

ز دین مانند زالو می خورد خون
ز جهل تو چه خوشحال است و مفتون

ولایت ، امتداد ظلم نمرود
چو فرعون مستبد چون عاد چون هود

گهی شاه و گهی آخوند با زور
جوانان وطن اندر دل گور

اگر لات و هبل بت باشد ای دوست
ولایت توی دین می شاشد ای دوست

دهِ ماهِ محرم ، شد ، نٌهِ دی
دوباره شد سر حق بر سر نی

دوباره کوفیان تکرار گشتند
به سوی کربلا آوار گشتند

دوباره ، ترس مردم از حکومت
دوباره بی کس و تنها عدالت

بسیجی شمر شد آمد به میدان
ز کردار بدش ، شد شاد شیطان

ولایت ، افعی و دین گنج باشد
اگر چه کشتنش پر رنج باشد

بصیرت از علی آموز و برخیز
بر این نیرنگ دین با دین درآویز

بزن بر دین که تا دین گردد آزاد
عدالت ، سرکشد در کفر و بیداد

ولایت ، چشم فتنه در سر دین
ولایت ، مرگ مکتب ، ننگ آیین

ولایت ، هر کجا آمد به میدان
شد ، آسان ، کار بر عُمال شیطان

بگو لعنت بر اصحاب ولایت
بکش او را علی را کن حمایت

بزن شمشیر بر این ظاهر دین
به مانند علی با چشم حق بین

جهالت ، هست ابزار ولایت
خوارج ، آلت دست جنایت

بزن ، روباه را در جبه یِ دین
ولایت را بکش ، این است آیین

به نور علم ، ظلمت ، دود گردد
ولایت ، با قلم ، نابود گردد

نترس از دوزخش ، دوزخ خود اوست
سپاه و اطلاعاتش هیاهوست

دخالت ، می کند تا کی ولایت
دخالت های بیجا بی نهایت

به هر سوراخ ، اینها کار دارند
مگس های سمج ، آزار دارند

شما را می کشد سوی جهنم
ولایت ، با توهم های مبهم

در این بازار مکاران دینی
ولایت هست چون کالای چینی

تمامش بنجل است و خرده شیشه
دو رنگی های بسیار و همیشه

تو دینت را چه آسان می فروشی
در این بازار گرم دین فروشی

ولایت ، حاصل عمری خرافات
برای دین ، ولایت داشت آفات

ولایت ، حاصلش جنگ و تورم
خرافات و خیالات و توهم

ولایی ها خوارج های دوران
ز دین و عقل ، خارج های دوران

اگر شاه ولایت ، چون گداهاست
فریبش را نخور ، کج ، کی شود راست

در ایران تا خرافات است حاکم
کجا پایان بگیرد ظلم ظالم

ز بوی گند اوهام و خرافات
وطن ، افتاده در دام مکافات

سپاه چون خوارج را ببین تو
ز دین و عقل ، خارج را ببین تو

خوارج های وحشی در سپاهند
به نام دین ، ولی غرق گناهند

بسیجی ، راه خود از او جدا کن
ز ملت ، شرم کن شرم از خدا کن

ولایت ، از مسلمانان حیا کن
بترس از خشم ما ، ما را رها کن

ولایت ، استقامت در تباهی
خزیدن از سپیدی در سیاهی

ولایت ، مستقل تر از خداوند
ولی بر دست ملت ، داغ صد بند

ولایت ، موجب بیزاری از دین
فساد و ظلمت و خشم و غم و کین

ولایت ، شوخیِ تلخی یهودی
منافق وار از دین وانمودی

ولایت ، انگلی خونخوار از دین
ز مذهب ، بسته بر هر چرک ، آذین

ولایت ، فصلی از آیات شیطان
رباید از شما هم دین هم ایمان

جنایت می کند در پشت مذهب
به نام دین کند روز تو را شب

ولایت ، اتحاد ظلمت و درد
حضور شرک ، اندر یک شب سرد

ولایت ، اتحاد شرک و مذهب
خرافه در دل و فریاد ، بر لب

ولایت ، منشاء شرک و خرافات
سرآغاز مصیبت ، رنج ، آفات

ولایت ، نسخه یِ وارونه از دین
ولایت ، درد بی دارو و تسکین

عدالت را به مسلخ سر بریدند
ولایت را چو در مذهب کشیدند

ولایت ، در خیال فتح دنیاست
به فکر ادعا و طرح دعواست

ولایت ، طرح فتنه داخل دین
هجوم دزدها در ساحل دین

ولایت ، حیله یِ ابن سباء هاست
تمام فکر او ، نابودیِ ماست

ولایت ، اشک تمساح است و مظلوم
شعارش ، درد دین و درد محروم

شعورش ، قد یک بوزینه باشد
وجودش ، غرق خشم و کینه باشد

ولایت ، اتحاد زور و تزویر
نفوذ زر ، ضعیفان ، خسته در زیر

ولایت ، طرح استبداد دینی
به دست عده ای ، شیاد دینی

ولایت ، اتحاد شرک و مذهب
ولایت ، التقاط فکر و مکتب

ولایت ، ادعاهایی زیادی
منم کردن ، منم هایی زیادی

ولایت ، شق مذهب ، شق وحدت
زند بر ریشه یِ وحدت ، به شدت

ولایت با سپاه شوم بد نام
کند نابود ، جمهوری و اسلام

دهِ ماه محرم شد نُهِ دی
ز جهل تو سر حق بر سر نی

ولایت ، هر کجا حس خطر کرد
به خود لرزید پس دین را سپر کرد

به روی نیزه قرآن را علم کرد
حقیقت را به مسلخ پا قلم کرد

بِکِش شمشیر بر تزویر دینی
به مانند علی ، گر نکته بینی ! ! !

پیام اهل بیت ، این است این است
بزن آنرا که پنهان پشت دین است

بِکُش هر ادعای دین نما را
بِکُش ، پاکیزه کن ، دین خدا را

اگر تو شیعه هستی این چنین کن
خوارج را بکش ، یاریِ دین کن

علی الگو کن و شمشیر بر کش
به روی این ریاکاران سر کش

به روی دین نماهای شیاطین
که نه عقلی به سر دارند و نه دین

نترس از ظاهر اسلامِ این ها
نرو از جهل ، سوی دامِ این ها

ولایت با جهالت زنده باشد
اگرچه عاقبت ، بازنده باشد

بِکِش شمشیر بر تزویر دینی
ولایت را بزن ، گر نکته بینی

علی را بی ولایت کن حمایت
مشو حامی بر این ظلم و جنایت

علی گفته ملاک هر سیاست
بدون شک بُود اندر عدالت

ولایت گر رود توحید آید
به دنیای شما امید آید

ولایت ریشه هر ناسپاسی
ولایت سد راه حق شناسی

جنایت در ولایت می کشد سر
ولایت با جنایت می کشد پر

عدالت با ولایت کی شود جور
همیشه رحمت حق از شما دور

که استبداد با صد رنگ آید
درون پرده با نیرنگ آید

گهی با نام شاه و سایه حق
گهی نامش ولی آنگاه مطلق

اگر راه علی را نیک بینی
کشی شمشیر بر تزویر دینی

اگر مغز و دلت سنگین نگشته
فسیل و جاهل و ننگین نگشته

نگشته کور از تبلیغ اینها
بصیرت دارد و می فهمد این را

ببیند با بصیرت راه را او
بفهمد راه حق را در هیاهو

بدون های و هوی گوسپندان
ببیند ظلم گرگ تیز دندان

که رفته داخل این جبه ی دین
زند شمشیر بر این دین و آیین

Advertisements

کارها

اطلاعات

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: