فاجعه نه دی ماه 1388 – شعر نو

30 12 2010

رفت آزادی به دار

مصلحت شکل چماق

دشنه تیز سیاست ذبح کرد

پیرو اسلام را

ریخت اشک و ناله ها تمساح کرد
ادامهٔ مطلب »

Advertisements
خدایی که من می شناسم

23 07 2010

آن خدایی که می شناسم من
آن قدیمی ترین خدا باشد

خالی از زحمت خرافات و
راه او از شما جدا باشد
ادامهٔ مطلب »

ز اسلام به جز نام نماند

23 07 2010

وقتی که برای عشق فرجام نماند
ساقی که برفت، صحبت جام نماند

آزاده که در بند شکفتن می خواند
چون خواند اگر چه رفت ناکام نماند
ادامهٔ مطلب »

افعی مذهب

23 07 2010

افعی مذهب به روی گنج دین افتاده است
در میان مسلمین غوغا و کین افتاده است

از برای قصه هایی زشت و سرتا پا دروغ
اختلافی پوچ اندر مسلمین افتاده است
ادامهٔ مطلب »

شرک

23 07 2010

به غیر از حق توکل، شرک باشد
نباشد گر تعقل، شرک باشد

فروریز بنای شرک در ظلم
که آغاز تزلزل، شرک باشد
ادامهٔ مطلب »

صد هزاران جمعه می آید، نمی آید کسی!

23 07 2010

صدهزاران جمعه می آید، نمی آید کسی
نور کی با خدعه می آید؟،نمی آید کسی

بعد قرآن و پیمبر حجتی دیگر نبود
چون تو را تغییر می باید، نمی آید کسی
ادامهٔ مطلب »

لعنت

23 07 2010

جنتی بر حماقتت لعنت
هاشمی بر سیاستت لعنت

گفته ای آیتی ز اللهم
بر تو و شکل آیتت لعنت
ادامهٔ مطلب »